HandelVitaal.. onderweg naar de gezondste streek

Bodemvitaliteit

Gericht verhogen van de vitaliteit een stuk landbouwgrond

Wat is het?

Door inventariseren waar verstorende energie-banen zijn en door aanplant van bepaalde soorten inlandse beplanting de bodem versneld terugbrengen in een gezonde staat.

Bodemvitaliteit

is afhankelijk van de energieën van en uit de Aarde, de zogenaamde wateraders, leylijnen, etc. en van de biodiversiteit van de bodem. Als er veel leven in de bodem is, geeft dat een hoge vitaliteit.

De biodiversiteit wordt beïnvloed door bemesting, gewassen, de tijd (die de natuur krijgt om zich te ontwikkelen) en door chemicaliën. Verkeerde of giftige (mest)stoffen doden het bodemleven.

Het gericht aanplanten van stroken inlandse planten en struiken, levert een bijdrage aan de vitaliteit en daarmee aan de ontwikkeling van het bodemleven.

Het project bestaat uit:

  • inventariseren van de Aarse energielijnen

  • plan maken voor vitaliserende beplanting

  • monitoren van de resultaten

De verwachting is dat het project bijdraagt aan het verhogen van de vitaliteitswaarde van de voeding die op deze bodem geteeld wordt.

Triodosbank heeft een artikel geplaatst over wat zij onder een gezonde bodem verstaan.

Aanduiding terrrein
Gemeten
Gemeten energiebanen in de grond
Gemeten Bovis-waarden
Vitaliserende aanplant
Vitaliserende beplanting

Kartrekker

Martien Hendriks

Voortgang

Inventarisatiewerk is gedaan.
De eerste metingen zijn ook gedaan. En die zagen er goed uit!

hulpvraag en - aanbod

Gevraagd wordt: nu even niets!

Als je wilt helpen (graag!) stuur dan een berichtje (link naar gericht mailformulier).

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.