HandelVitaal.. onderweg naar de gezondste streek

Projectenoverzicht

Vitaliteits- gezondheids-markt

Als start van de projecten en als manier om daaraan ruchtbaarheid te geven.

VoeTjeGezond

Tijdens VoeTjeGezond wandel je tussen N.E.C. De Specht en Huize Padua. Onderweg tref je verschillende soorten informatiestands aan, allemaal gaan ze over gezondheid, elk vanuit een andere invalshoek.

Meer info

Gezond schoolplein

De directe omgeving van de Dompelaar (Elsendorp) wordt anders ingericht.
Doel is om zowel gebouw als buitenruimte zodanig in te richten dat deze bijdraagt aan een goede gezondheid van de kinderen en volwassenen die er verblijven

Meer info

Vitaliseren bodem en beplanting

De vitaliteit van de bodem versneld verbeteren door gericht aan te planten.
Uitgaande van de vitaliteits'kaart' van het perceel, zodanige beplanting aanbrengen dat de directe omgeving zelf ook vitaler wordt. Doel is om bij te dragen aan het versneld gezond krijgen van de bodem.
Want die gezonde bodem levert gezonde gewassen

meer info

Samen eten

en daarmee

verhogen vitaliteit van mensen

Doel is om met samen aan tafel en het koken van gezonde voeding het welzijn en de veerkracht van de deelnemers te vergroten.

In de tweede fase kan behulp van hoog energetisch eten en drinken de vitaliteit van mensen extra gestimuleerd worden.

Dit project wordt ondersteund door Stichting Steun Welzijnszorg.

Meer informatie over dit project vind je hier.

Energetisch ondersteunen kinderen

Kinderen die veel (meer) waarnemen (dan wij volwassenen) voelen zich vaak niet begrepen.

Door hen in contact te brengen met volwassenen met dezelfde waarnemingsmogelijkheden kan e.e.a. verduidelijkt worden en een plekje krijgen.

En wat nog volgt...

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.