VoeTjeGezond

Deze gezondheids-informatiemarkt vindt weer plaats in 2025.

Van de editie 2023 is een filmpje gemaakt (4 minuten). Dat geeft een indruk wat je kunt verwachten.

Wat is het?

VoeTjeGezond is een informatiemarkt gericht op gezondheid van mens, dier en natuur.
En die drie (mens, dier en natuur) hebben veel met elkaar te maken.

Onze gezondheid

is afhankelijk van ons lichaam, onze geest en onze omgeving.
Als we dat weten kunnen we daar ook wat aan doen.

70% van de ziektelast in ons land wordt veroorzaakt door niet-aangeboren aandoeningen.

Voeding en bewegen bepalen samen met de kwaliteit van onze leefomgeving (lucht, water, geluid) een groot deel van onze lichamelijke gezondheid.

De manier waarop we naar onszelf en de wereld om ons heen kijken en hoe we met elkaar omgaan stuurt onze geestelijke gezondheid.

Meteen naar:


Voortgang

Je kunt altijd instappen om deel te nemen aan de voorbereiding van de markt of je aanmelden als deelnemer.

Je bent welkom!

Hieronder de informatie van editie 2023

De infopunten die je langs de route kunt aantreffen, in alfabetische volgorde:

 • Ambrozius, bijenvereniging: het belang van een gezonde leefomgeving en de gezondheidswaarde van honing en

 • Breuklijn: informatie over aardse energieën rond de breuklijn

 • De Groene Heerlijckheid: vergroten biodiversiteit door inzaaien met gemengde zaden. Meer info

 • Dieneke van Silfhout: leefstijl/coaching. Meer info

 • HandelSociaal: stimuleren sociale samenhang van gemeenschap in Handel, zodanig dat iedereen ‘gezien wordt’, ieder zich deel kan voelen van een veilige gemeenschap en een normaal leven kan leiden.
  Eén van de acties is het Samen-eten-project. In samenwerking met HandelVitaal. Meer info

 • HandelVitaal: De gezondste streek door verhogen vitaliteit van mens, dier en natuur. Meer info

 • Herenboeren LandmeerseLoop: Samen gezonde, onbespoten voedsel produceren van het seizoen en lokaal geteeld. Meer info

 • NatuurEducatiecentrum De Specht: de kracht van samenwerken. Meer info

 • PeelPositief: samen op weg naar een toekomstbestendige Peel. Meer info

 • Stichting Lupeel: plantaardige eiwitten uit de Peel. Meer info

 • Spijkerhof, Stiltetuin: Ecologische 'eetbare' tuin. Meer info

 • VELT: Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze. Meer info

 • Vital Food-management: verbeteren van onze voeding door het verbeteren van de bodem. Meer info

 • Wilde Bertram: inheemse kruiden- en plantentuin. Meer info

 • Yishi: familie-opstellingen. Meer info

 • Yogacentrum "ZIJN". Meer info

Wat verstaan wij onder gezondheid?

Nou... eigenlijk alles.
In het plaatje hieronder een indruk van het hele veld van gezondheid. Dát proberen we op 3 september zo goed mogelijk te 'vullen' met verschillende disciplines en invalshoeken.

Waar te beginnen?

Gewoon, in de huis, tuin en keukensfeer!

Wat je zelf kunt doen?

Veel meer dan je denkt. Áls je maar begint...

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.