Dit is zoals we het voor ons zien..

Gezamenlijk toewerken naar een gedeelde stip op de horizon. Elk vanuit zijn eigen organisatie

En die stip ...dat is een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Dat bereiken we door allemaal 'Gezondheid als uitgangspunt' te nemen.

Dat betekent dat ieder bij (eigen) visievorming en acties koerst op dezelfde stip en dat we daarmee samen koers hebben gezet naar het gezonder maken van onze eigen leefomgeving:

  • Gezondere mensen in een

  • Gezondere leefomgeving met daarin

  • een rijke, biodiverse natuur (plant, dier, bodem, water en lucht).

De complete visie in één plaatje
klik om te vergroten

Onze hoofddoelstelling

Handel, Huize Padua en de directe omgeving behoren tot de meest gezonde plekken in Nederland. Mens, dier en natuur zijn er fit en vitaal en daarmee weerbaarder. Dat zie je terug in een hoge energetische waarde, weinig ziektes en een rijke biodiversiteit.

Het effect dat we daar op korte termijn van verwachten

Toenemend bewustzijn op gebied van de relatie tussen leefomgeving, natuur en gezondheid.

Bewustere omgang met de natuur waardoor bewustere keuzen van voedingsmiddelen.

Toenemend besef van afhankelijkheid van de natuur en elkaar en van de waarde van wederkerigheid waardoor de sociale cohesie sterker wordt.

Doorwerking naar ouders, leerkrachten en andere (in)direct betrokkenen.

Integreren van natuur en gezondheid in holistische aanpak GGZ-problematiek

Wat gaat het ons opleveren

Aandacht en bewustwording

Motivatie om mee te doen

Andere keuzes t.a.v. voeding, tuinaanleg, mobiliteit en andere leefstijlelementen

Aantoonbare toename biodiversiteit en vitaliteit.

Hoe komen we daar,
welke acties

Een gezondheidsmarkt waarin aandacht voor vitaliteit van voeding.

Aanleg/beplanting Herenboerderij & Specht met vitaliserende meerjarige bomen en struiken.

Vitaliteitsmetingen (mens, dier, bodem en voedingsmiddelen)
m.b.v. studenten

(Hoogsensitieve) kinderen energetisch ondersteunen

Gezond schoolplein Dompelaar / Havelt

De problemen en doelgroep die we voorzien en ...
onze aannames

Probleem

Onze leefomgeving wordt steeds ongezonder en daarmee steeds minder leefbaar. Dat gaan we omkeren. We zijn de grote schaarste vóór; we houden elkaar vast om samen door de komende turbulente jaren te komen. Om hiervoor de basis te leggen, denken we twee jaar nodig te hebben.

Doelgroep(en)

  • Inwoners en organisaties van Handel en Huize Padua

  • Kinderen en jongeren in Handel, Huize Padua en directe omgeving

  • Studenten

  • Gemeentes Gemert-Bakel en Boekel / Provincie Brabant / Waterschap Aa en Maas

Onze aannames

Beginnen met kinderen leidt tot betrokkenheid (groot)ouders en daarmee tot een grotere impact.

Sociale cohesie vergroot de veerkracht om maatschappelijk effecten van de naderende schaarste (zoals armoede, voedseltekort, ongelijkheid, geweld) op te kunnen vangen.

Werken aan vitaliteit en sociale samenhang is automatisch werken aan duurzaamheid.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.