Energie

Het eerste waar doorgaans aan gedacht wordt is energie in de vorm van gas of benzine of diesel. Dat zijn brandstoffen. Door het verbranden ervan komt energie (warmte) vrij die we vervolgens gebruiken om (ons huis) te verwarmen of dingen te laten bewegen.
Maar er is ook energie die voor veel mensen van minder bekend is. Dat zijn o.a. de energiebanen in en om de Aarde. Bijna alle oude kathedralen zijn gebouwd op kruispunten van deze energielijnen.
Ook het energieveld in en om levende wezens (dieren, planten, mensen) kan door sommige mensen waargenomen worden. De bekendste vormen in en om het menselijk lichaam zijn de chakra's en de aura's. Het zijn natuurlijke energieën.

Er zijn altijd mensen geweest die deze energie - zowel de aardse als die van levende wezens) konden waarnemen, toen en nu. Dieren kunnen deze energieën doorgaans goed voelen. De meeste mensen niet, hoewel veel mensen het kunnen leren. Het gaat dan om het ontwikkelen van een soort fijngevoeligheid in de waarmening.

Vroeger vonden mensen het maar vreemd of eng of werd het bestaan ontkend. Inmiddels is de wetenschap zo ver dat natuurkundigen vastgesteld hebben dat eigenlijk álle leven bestaat uit 'geklonterde' energie.
Vooral de kwantummechanica heeft hierin veel betekent.

Energiebanen op een verkeerde plek kunnen voor mensen (en levende wezens) erg vervelend zijn en verstorend werken. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de wateraders.

Hieronder wat info over de verschillende verschijningsvormen.

Energieën

Alles wat leeft, denk aan de dieren, planten en natuurlijk ook de mens, bestaat uit levensenergie. Levensenergie is het fundament van het leven en de basis van gezondheid. Voor een goede balans en een gezond lichaam is energie die onbelemmerd kan stromen dan ook onontbeerlijk.

Als die doorstroming belemmerd wordt, ontstaat stress.

Stress kan uit een groot aantal bronnen komen, inclusief uw baan, relaties of levensuitdagingen en andere emotioneel belastende situaties (om er maar een paar te noemen).
Een niet zo bekende stress-oorzaak is geopatische stress.
Geopathische stress berust op het idee dat de aarde een bepaalde energietrilling afgeeft die wordt verstoord door ondergrondse kenmerken, waaronder:

  • tunnels

  • riolen

  • geologische fouten

  • pijpen

  • minerale afzettingen

  • nutsleidingen (gas, elektra, water, telefoon etc.)

  • ondergronds water

Wonen boven een van deze energieverstorende gebieden kan volgens deze theorie leiden tot geopatische belasting. En die stress zou een scala aan fysieke en psychische symptomen veroorzaken.

Wat heeft geleidt tot ons huidige niveau van geopatische stress? Waar zien we zoveel ziekten ten gevolge van veldstress?
Dat heeft enkele opvallende zaken. Ten eerste is het natuurlijke magnetische veld van de aarde in der loopt der tijd in kracht afgenomen. Op microscopisch niveau vermindert de afname van het aardmagnetisch veld het ladingsniveau in subatomaire deeltjes, waardoor de algehele lading van atomen kleiner wordt. Levende wezens hebben atomen en moleculen nodig om supergeleidend te zijn of om de gewenste stroom van voedingsstoffen en boodschappen door het zenuwstelsel en de vloeistofkanalen in stand te houden. Niet alleen het primaire zenuwstelsel, met de hersen en het centrale zenuwstelsel, heeft dit ionenevenwicht nodig, maar ook het secundaire zenuwstelsel. Dit stelsel werkt samen met de nadi’s en de meridianen. Onvoldoende magnetische invoer is dus nadelig voor de subtiele lichamen en velden van de mens.

Het bestaan van geopatische stress wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, dat heeft bevestigd dat constante of extreme blootstelling aan geopathische stressoren in lichte tot ernstige gevolgen bij levende wezens resulteert. Hiertoe behoren gewoonlijk pijnen, chronische vermoeidheid, slaaploosheid, hart- en vaatziekten, prikkelbaarheid, leerproblemen, onvruchtbaarheid, miskramen, gedragsproblemen bij kinderen en zelfs kanker en auto-immuunziekten.

Er zijn twee typen meetbare stressoren in de velden die gemeten kunnen worden.

Ten eerste de door de mens veroorzaakte elektromagnetische straling, ons lichaam is samengesteld uit elektromagnetische velden, zowel fysiek als subtiele. Overmatige blootstelling aan sterke elektromagnetische krachten kan de velden en weefsels in het lichaam en de velden buiten het lichaam beschadigen.

En ten tweede de geopatische stress op de aarde. Deze vindt men vooral op de kruispunten van de natuurlijke energielijnen van de aarde, maar ook doorstraling van veroorzaakt door onderaards lopend water, bepaalde mineralenconcentraties, ondergrondse grotten en breuklijnen.

Er komen ook energievelden uit de ruimte- en ook deze kunnen het elektromagnetische systeem van het lichaam verstoren.

Vervuiling door natuurlijke energievelden

Voorbeelden hiervan zijn:

Zwarte stromen: de straling die met deze ondergrondse water-aderen is geassocieerd, wordt vaak intensiever tijdens zonnevlekkenactiviteit en bij bliksem. Geologische breuklijnen produceren vergelijkbare effecten en stoten ook grote hoeveelheden radon uit, dat giftigheid veroorzaakt en het immuunsysteem verzwakt.

Hartmann-lijnen: deze zijn afwisselend positief of negatief geladen, dus het snijpunt kan “dubbel positief” of “dubbel negatief zijn. De snijpunten prikkelen het zenuwstelsel en kunnen onze persoonlijke elektromagnetische velden verstoren.

Curry-lijnen: sommige deskundigen geloven dat Curry-lijnen elektrisch zijn en dat ze positief-negatieve, dubbel positieve en dubbel negatieve snijpunten vormen. De positief geladen snijpunten kunnen tot versnelde celdeling leiden en de negatieve kunnen tot ontsteking leiden.

Vervuiling door elektromagnetische (spectrum)vervuiling

Voorbeelden hiervan zijn:

Radiofrequentie: er zijn veel bronnen van radiogolven; sommige zijn natuurlijk (zoals onweer) en andere worden door de mens opgewekt. Elektriciteitsnetwerken zenden laagfrequente radiogolven uit en ook mobieltjes zenden in alle richtingen radiogolven uit. Wanneer je door een mobieltje praat, wordt je stem overgedragen met een frequentie van 800-1990 MHz, het bereik van microgolven. Van deze straling gaat 20-60 procent naar je hoofd en een deel van deze straling dringt 3,5 cm je hersenen in.

Zichtbaar licht: een teveel aan natuurlijk zichtbaar licht kan het netvlies beschadigen. Problemen met kunstmatige bronnen ontstaan door het verkeerde gebruik van laserlicht en gloeilampen en tl-buizen die niet het volledige lichtspectrum gebruiken.

Gammastralen: gammastralen kunnen levende cellen vernietigen. Hierdoor bieden ze een waardevolle methode voor het doden van kankercellen, hoewel bestraling bijwerkingen kan hebben zoals problemen met de bekleding van de maag, en de haarzakjes.

Magnetische velden: Onder de verkeerde omstandigheden magnetic resonance imaging (MRI) dodelijk zijn, bijvoorbeeld als ze wordt toegepast in aanwezigheid van bepaalde defibrillatoren of implantaten.

Straling met extreem lage frequentie: veel mensen maken zich zeer bezorgd over de voortdurende blootstelling aan hoogspanningskabels en elektrische apparaten, om maar een paar bronnen te noemen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die bij hoogspanningskabels wonen meer leukemie voorkomt. Ook produceren bepaalde elektriciteitsnetwerken een magnetisch veld dat de stroom van calciumionen op een voor het lichaam schadelijke manier verandert. 

Hoog sensitiviteit

Is een verschijnsel waar vele van ons mee worden geconfronteerd. Ongeveer 20% van de mensen heeft een aanzienlijk gevoeliger zenuwstelsel. Zij ontvangen daardoor meer prikkels.
Dit deel van de mensheid heeft daardoor moeite om de dagelijkse hoeveelheid prikkels, die op hen afkomt te verwerken, met alle belastende gevolgen van dien.

 Hoog sensitieve personen hebben als het ware veel meer sensoren, “voelsprieten” om prikkels waar te nemen. Dat geldt niet alleen voor prikkels die te maken hebben met alles wat ze zien of horen, maar ook voor indrukken van de dag, het verwerken van emoties of verteren van ongezonde voeding. Daar waar een minder gevoelig persoon vijf prikkels waarneemt, neemt een hoog gevoelig persoon (HSP) onder diezelfde omstandigheden wel honderd prikkels waar, bijvoorbeeld van beeld, geluid en informatie. Dit kan tot een overmaat aan prikkels leiden.

 De gevolgen van veel prikkels

Hoog sensitieve mensen kunnen ook onbewust energie verliezen door elektromagnetische apparatuur. Daarnaast hebben zij meer planningsproblemen, kunnen vaak niet goed met tijd omgaan en hebben structuur en een vast ritme nodig. Hoog gevoelige mensen hebben heftige emoties en fysiek scherpere zintuigen die meer opnemen. Ze zien elk detail en harde geluiden zijn pijnlijk. Ze hebben een sterk lichaamsbewustzijn en reageren sneller op incongruentie van lichaamstaal en verbale communicatie. Ze zijn vaak gevoelig voor de effecten van cafeïne, suiker, alcohol en medicijnen. Ze worden sneller moe bij veel informatie, waardoor ze meer verwerkingstijd nodig hebben.

 Regelmatig hebben zij geen zakelijke afstand tot de wereld, moeite met objectiviteit, zijn vaker angstig en gespannen of onzeker, onvoldoende assertief en niet dol op competitie. Harde straf werkt averechts en scherpe kritiek verplettert. Ze bezitten een scherpe intuïtie en zijn vaak minder goed geaard. Hebben een groot invoelend vermogen, interesse in sociale rechtvaardigheid en zijn filosofisch ingesteld. Ze verwerken de informatie diepgaand. Het gevolg is dat hoog gevoelige personen sneller overprikkeld raken, eerder uit hun kracht gaan en sneller klachten ontwikkelen. Volgens veel onderzoekers hebben zij vaak esthetische, creatieve en muzikale capaciteiten.

 Het verwerken van veel prikkels

 Daarnaast is er nog een andere vorm van hoog gevoeligheid de High Sensation Seeker (HSS). Bij HSS kruisen de kenmerken van een diepgaande informatieverwerking iets vaker dan bij de HSP. De HSS bekijkt de situatie van alle kanten en verzint de optimale optie. Dit vele denken is mogelijk te verklaren door de sterkere tegengestelde innerlijke behoefte aan rust versus actie bij een HSS. Over het algemeen is HSS gevoeliger voor emotionele prikkels dan de HSP. Een HSS is beloningsgevoeliger met betrekking tot sociaal contact, door de grotere gevoeligheid voor aanmaak van dopamine. Een HSS houdt juist van veranderingen en nieuwe situaties. Bij een HSS ontstaat onder prikkeling door te weinig afwisseling, te veel sleur en regelmaat, gebrek aan diepgaande informatieverwerking en te weinig intense gevoelservaringen. Verbreden, verdiepen en afwisselen is het natuurlijke habitat van een hoog sensitieve HSS. Onder prikkeling bij een HSP ontstaat door een gebrek aan diepgaande informatieverwerking. Aanwijzingen voor genetische verschillen tussen HSP en niet-hoog sensitieve personen zijn gevonden in de genen over prikkeloverdracht en de rol die neurotransmitters; dopamine en serotonine daarbij spelen. 

Er zijn vier typen hoog sensitieve personen:

 1.       Introverte rustzoekende HSP

Als introverte HSP richt je je energie veel meer naar binnen toe, naar je eigen gedachten, gevoelens en ideeën. Je geniet meer van een-op-een contact en handelt wel overwogen.

 2.       Extraverte rustzoekende HSP

Als extraverte rustzoekende HSP ben je graag onder de mensen, richt de energie naar buiten en op andere mensen. Terwijl het brein eerder een tegenovergestelde behoefte heeft: beschouwend, risicomijdend en de kat uit de boom willen kijken. Hierdoor ben je sneller moe. Je bent in gesprek en tegelijkertijd observeer en overdenk je alle sociaal-emotionele prikkels. Dit geeft een snellere overprikkeling. 

3.       Introverte hoogsensitieve HSS

Een introverte HSS zoekt van nature minder prikkels in groepen mensen, maar richt de aandacht meer op zijn eigen gedachten, ideeën of gevoelens of in een-op-een contact. De introverte HSS zal afwisseling zoeken in meer individuele activiteiten of in kleine groepen en is snel verveeld. 

4.       Extraverte hoogsensitieve HSS

Als extraverte HSS richt je de energie op anderen en de omgeving. Je bent nieuwsgierig en wil graag nieuwe dingen in groepen ervaren, maar raakt snel weer verveeld. Je kan drukker overkomen en je hebt meer moeite grenzen te bewaken in sociaal contact dan een introverte HSS. 

Eigenschappen hoog gevoeligheid

 Lichaam

•         Zien veel: kleine details en veranderingen

•         Staan “graag langs de kant” om (eerst) toe te kunnen kijken

•         Kunnen heel goed horen: bijvoorbeeld geluiden snel te hard vinden

•         Reageren hevig op lichamelijke pijn

•         Gevoelige ogen: bijvoorbeeld licht snel te “fel” vinden

 Gevoelens

•         Voelen stemmingen en emoties aan

•         Maken zich snel zorgen

•         Trekken naar kinderen toe die enigszins buiten “de groep” vallen

•         Hebben behoefte aan een rustige omgeving met niet te veel mensen

•         Vinden veranderingen moeilijk

•         Hebben tijd nodig om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen

•         Kunnen zich goed verplaatsten in de gevoelens van anderen

•         Houden niet van verrassingen

•         Goede zelfreflectie

•         Willen niet in het middelpunt van de belangstelling staan

 Denken

•         Hebben een goed geheugen

•         Beschikken over een grote woordenschat

•         Schakelen snel van de ene naar de andere gedachte

•         Stellen diepzinnige vragen

•         Zijn beter in taal dan in rekenen

•         Hebben een goed gevoel voor vreemde talen

•         Willen/kunnen kennis op school niet letterlijk navertellen maar, passen het liever creatief toe

•         Hebben moeite met plannen en organiseren

•         Hebben een hekel aan oefenen en herhalen

 Geestelijk

•         Sterke eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen

•         Vol levenslust, blij en enthousiast kunnen zijn

•         Erg hechten aan de waarheid’

•         Gericht op liefde, harmonie en vrede

•         Denken diep na over levensvragen

•         Hebben een sterke binding met de natuur (planten, dieren)

•         Voelen respect voor het leven en voor andere mensen

•         Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.