HandelVitaal.. onderweg naar de gezondste streek

Het verhaal van HandelVitaal

 Streven naar gezondheid en harmonie zijn eigen aan de natuur. Alles in de natuur is gericht op (over)leven en op het herstellen van opgelopen schade.
Met ‘natuur’ wordt hier de combinatie van alle levensvormen bedoeld die naast, van en met elkaar bestaan, eindeloos gevarieerd en steeds afhankelijk van het natuurlijke netwerk waarin ze leven. Deze natuur (inclusief de mens die als laatste levensvorm ontstaan is) evolueert elke dag verder. Eindeloos.

De natuur kent geen vaste evenwichtstoestand, geen statische balans, maar verandert continu.
In een ‘natuurlijke natuur’ bestaat een dynamische balans waarbij elke kracht een tegenkracht heeft.
Het ecosysteem uit balans betekent begin van herstel naar een nieuwe balans.

Als mens heb je daar een aandeel in, in het herstellen van de balans. Zowel die van jezelf als van je leefomgeving.

Het streven naar een gezonde balans, een gezond lichaam en geest zit in dé natuur en dus ook in jouw natuur. Jij kunt dat proces belemmeren of stimuleren. Hoe dat uitpakt hangt o.a. af van de keuzes die je maakt. Een kernvraag daarbij is: In welke wereld wil jij leven?
Een passende wijsheid daarbij is de slogan: Wat je aandacht geeft groeit…

Alles en iedereen leeft in het eigen ecosysteem, jij dus ook en zowel lichamelijk als geestelijk.

  • Jouw lichamelijke ecosysteem is jouw lichaam in relatie tot je leefomgeving, wat je eet, drinkt en wat je voelt en doet. Heb jij een positieve invloed op je lichaam en leefomgeving?

  • Jouw geestelijke ecosysteem is hoe je denkt en wat je voelt, hoe jij andere mensen ziet en behandelt en hoe zij jou zien en behandelen.
    Zowel de mensen dichtbij, je partner, je gezin, als verder weg, de gemeenschap waarin je leeft. Heb jij een positieve invloed op je medemens en de maatschappij?

HandelVitaal zet zich in om onze leefomgeving tot ‘de gezondste streek voor mens, dier en natuur’ te maken in alle domeinen.

Doe je mee?

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.