HandelVitaal.. onderweg naar de gezondste streek

Karin Thuis

  • Wijkdocent livinglab Uden/ Gemert | Alliantiemakelaar Uden/ Gemert | lid onderzoeksteam lectoraat Kansrijk ondernemen, project ‘impact ondernemen’ | docent-onderzoeker lectoraat arbeid en gezondheid, project jong geleerd |HAN_ University of Applied Sciences | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

  • Geïnteresseerd in kennisontwikkeling en het delen daarvan

  • Laat jongvolwassenen graag kennismaken met de verschillen van gezondheid en duurzaamheid

  • Bestuurder Maison Unique. Atelier voor zinvolle dag invulling voor mensen met een hulpvraag.

  • Voorzitter coöperatie Udenaar de Toekomst, platform voor burgerparticipatie.

Relatie het HandelVitaal:

HAN heeft aankomend jaar (2024) als hoofdthema ‘de regio als campus. De aansluiting tussen de  lokale actualiteit en initiatieven is waar we vanuit de zorgalliantie naar zoeken. Hoe vinden we elkaar op de maatschappelijke opgaven en wapen we ons voor de toekomst in het opleiden van nieuw talent of het inzetten van kennis vanuit onderzoek. Mijn collega Dort was deelnemer in de startbijeenkomst. Daarna bleek het meer bij mijn inzet en interessesfeer te passen en heb ik gaan de weg ook zijn taken overgenomen als verbinder. Voor mij is het passend op de verbinding te zijn tussen de twee organisaties. Ik vind dat we als maatschappij aandacht moeten hebben voor verduurzaming, met daarin de brede aspecten van het beter met elkaar omgaan en de wereld.
Bij HandelVitaal tref ik de concrete actie die gebaseerd is op een integrale visie op duurzaamheid en gezondheid. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Neemt deel namens (organisatie):

Hogeschool Arnhem Nijmegen

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.