HandelVitaal.. onderweg naar de gezondste streek

Sjef Staps

  • Zeer begaan met gezonde leefomgeving, duurzaamheid en klimaat

  • Onderzoeker gezonde leefomgeving bij het Louis Bolk Instituut

  • In eigen woonomgeving actief met bewustwording  

  • Vader van twee zoons

  • Openstaand voor kennis delen en het opdoen van nieuwe kennis

  • Heeft voor HandelVitaal een ‘adviesrol op afstand’

Relatie het HandelVitaal:

Als onderzoeker zag ik al in een vroeg stadium dat de natuur in onze leefomgeving zwaar te leiden heeft onder onze manier van leven. De uitnodiging om mee te denken met een initiatief dat uitgaat van ‘gezondheid van mens, dier en natuur’ vroeg dan ook weinig bedenktijd.
Gezien de afstand ben ik incidenteel aanwezig, maar op afstand altijd te benaderen.
Een integrale visie op gezondheid en duurzaamheid zoals die van HandelVitaal is volgens mij uiteindelijk de enige mogelijkheid om te werken aan  een duurzaam leefbare Aarde.
Om die reden draag ik graag bij voor zover dat in mijn mogelijkheden ligt.

Neemt deel namens (organisatie):

Louis Bolk-instituut

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.