Vitaliteit van verschillende kanten bekeken

vitaliteit van de bodem

vitaliteit van onszelf

vitaliteit en de relatie met biodiversiteit

vitaliteit van ons eten

Vitaliteit van de bodem

Deze wordt bepaald door de bodemgezondheid. Een mooi filmpje daarover is dit (3.30min.) Of deze video van 'Onder het maaiveld' (2.40 min.).

De relatie tussen de bodem en de gezondheid van ons zelf en ons voedsel komt in dit filmpje van Rieneke Dijkinga aan de orde.

De vitaliteit van onszelf

Machteld Huber constateert in haar onderzoek naar gezondheid dat 'veerkracht' en 'zingeving' de belangrijkste pijlers zijn voor een goede gezondheid.

Menselijke vitaliteit is ook af te leiden uit de snelheid van herstel.
Voorbeeld: hoe makkelijk herstelt een wond?
Hoe lang blijft iemand kwakkelen na een virusinfectie?
Hoe beter het systeem als geheel werkt, hoe beter het de klappen die het krijgt kan opvangen en daarvan herstellen.

Lees hieronder de samenvatting van haar onderzoek bij kippen.
De tekst laat zich makkelijk vergroten.

Vitaliteit en biodiversiteit

Misschien een wat technisch stukje informatie... maar wel fundamenteel.

Elk levend organisme, maar ook elk deel daarvan, moet zich continu aanpassen aan omstandigheden die (blijvend) in verandering zijn. Dit geldt zowel voor de omstandigheden 'binnen' als voor 'buiten'.
Voorbeeld: in ons lichaam*) zijn - zonder ophouden - veel verschillende processen gaande. Denk aan eten verteren, bloeddruk regelen, hartslag regelen, etc.
Buiten ons lichaam verandert het ook steeds. Denk aan temperatuurverschillen, lichtverschillen, binnendringende stof (incl. virussen, bacteriƫn en andere micro-organismen), etc.
Datzelfde geldt voor onze lichaamscellen. Ook daarbinnen (en -buiten) zijn continu processen gaan de die om aanpassing vragen.
En al die aanpassingen gebeuren (zo goed als 'vanzelf'. Het organisme houdt zichzelf in een toestand van dynamische balans.

Hoe beter elk onderdeel kan functioneren, hoe sneller en gerichter het kan reageren op verstoringen. Vitaliteit is dus gebaat bij het goed functioneren van alle deelsystemen op alle niveaus.

Een rijke biodiversiteit geeft veel verschillende deelsystemen de kans om te bestaan. Hoe meer deelsystemen bestaan, hoe sneller er adequaat gereageerd kan worden en (dus) hoe stabieler het geheel wordt.

*) Dit geldt voor alle levende organismen.

De vitaliteit van ons eten

Hoe het daarmee is gesteld, kan je thuis al een beetje uitvinden. Kijk bij voorbeeld naar de foto's hieronder.
Wat zie je? Hoe zit dat vast?

Tja...

da's bijzonder.

Maar voor sommige mensen is dit heel normaal.
Het hangt er vanaf wat voor groente je koopt, hoe het geteeld is.
Gewassen uit de biologische of uit de biologisch-dynamische teelt uit zaadvaste (dus geen hybride) zaden, groeien weer aan elkaar als je er een stukje tussenuit snijdt (zoals op de foto's hierboven gebeurd is).
Gewassen uit de gangbare teelt doen dat niet. Dat verschil wordt veroorzaakt door de vitaliteit.

Paul Doesburg heeft hier veel onderzoek naar gedaan. Zijn conclusie:

Hoe gezonder de bodem - en dus hoe rijker (= biodiverser) het bodemleven is - hoe beter het gewas in staat is om schade te herstellen. In andere woorden: een rijke bodem levert 'sterkere', meer veerkrachtige gewassen.

De foto hierboven laat het resultaat zien van twee komkommers die beide op dezelfde manier onderzocht zijn. Ze zijn in plakjes gesneden, in folie gerold en een paar dagen bij constante temperatuur bewaard.
De bovenste komkommer is helemaal vergaan, een soort 'snot' geworden. Deze komt uit de reguliere*) landbouw.
De onderste komkommer is weer helemaal vastgegroeid. Die kan je aan een puntje beetpakken en optillen. Deze komt uit de bio-dynamische teelt. **)

*) Regulier is wat we nu 'gangbaar' of 'normaal' noemen: gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

**) Er zijn ook andere resultaten bekend, maar dat brengt je bij extra complexiteit.

Meer info over de onderzoeken van Paul Doesburg vind je hier.

Meer info over de luminescentie-methode (behoud van van licht - in plaats van verlies - als mate van vitaliteit) vind je hier. Een lesbrief over luminescentie (Universiteit Utrecht) vind je hier.

En in dit artikel gaan ze in op de vraag welke waarde de lumnescentie-methode heeft om de gezondheid van voeding te bepalen.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
HandelVitaal is een lokaal burgerinitiatief zonder rechtspersoonlijkheid. Voor handelingen die een rechtspersoon vereisen, is er een samenwerking met Innovatiehuis De Peel
Handel is een dorpje in de noordwesthoek van de Peel.